assumption w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła assumption w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

assumption [Brit əˈsʌm(p)ʃ(ə)n, Am əˈsəm(p)ʃ(ə)n] RZECZOW.

Assumption [Brit əˈsʌm(p)ʃ(ə)n, Am əˈsəm(p)ʃ(ə)n] RZECZOW. REL

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła assumption w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

assumption w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła assumption w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła assumption w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

assumption Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文