angielsko » niemiecki

ˈarmy of·fic·er RZECZOW.

ca·ˈreers of·fic·er RZECZOW. Brit

com·mis·sioned ˈof·fic·er RZECZOW.

com·ˈpli·ance of·fic·er RZECZOW. ECON, FIN

ˈfield of·ficer RZECZOW. Am MILIT

first ˈof·fic·er RZECZOW. NAUT

im·mi·ˈgra·tion of·fic·er RZECZOW.

in·ˈtel·li·gence of·fic·er RZECZOW.

ˈloan of·fic·er RZECZOW.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文