angielsko » polski

jogging [ˈʤɒgɪŋ, Am ˈʤɑ:g-] RZECZOW. no pl

I . jog [ʤɒg, Am ʤɑ:g] RZECZOW. no pl

1. jog (run):

jog
trucht m
to go for a jog

2. jog (push, knock):

jog

II . jog <-gg-> [ʤɒg, Am ʤɑ:g] CZASOW. nieprzech.

jog along CZASOW. nieprzech. inf

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文