обяснявам w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła обяснявам w bg»niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecki»bg)

I.обясня̀вам нсв, обясня̀ св VERB przech.

II.обясня̀вам нсв, обясня̀ св VERB zwrotny

Tłumaczenia dla hasła обяснявам w niemiecki»bg słowniku (Przełącz na bg»niemiecki)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

обяснявам Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Prześlij je nam, czekamy na wiadomość od Ciebie!

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文