dissident w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dissident w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.dissident [Brit ˈdɪsɪd(ə)nt, Am ˈdɪsədənt] RZECZOW.

II.dissident [Brit ˈdɪsɪd(ə)nt, Am ˈdɪsədənt] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dissident w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dissident w słowniku PONS

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文