angielsko » niemiecki

I . ˈbreast-feed <-fed, -fed> CZASOW. nieprzech.

ˈbreast-feed·ing RZECZOW.

ˈbreast screen·ing RZECZOW. no pl

ˈchim·ney breast RZECZOW.

ˈchick·en breast RZECZOW. GASTR

pi·geon ˈbreast RZECZOW. GASTR

chick·en breast ˈfil·let RZECZOW. GASTR

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文