Tłumaczenia dla hasła „cost“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

5. cost → cost price

Zobacz też cost price

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文