angielsko » polski

triptych [ˈtrɪptɪk] RZECZOW. SZTUKA

I . ditch <-es> [dɪtʃ] RZECZOW.

III . ditch [dɪtʃ] CZASOW. nieprzech.

ditch plane:

dipstick RZECZOW.

psych [saɪk] CZASOW. przech. inf

1. psych (make nervous):

I . dirty [ˈdɜ:ti, Am ˈdɜ:r-] PRZYMIOT.

1. dirty (not clean):

3. dirty (unpleasant):

4. dirty (dishonest):

5. dirty (not pure):

II . dirty [ˈdɜ:ti, Am ˈdɜ:r-] PRZYSŁ. Brit

III . dirty [ˈdɜ:ti, Am ˈdɜ:r-] CZASOW. przech.

IV . dirty [ˈdɜ:ti, Am ˈdɜ:r-] CZASOW. nieprzech.

V . dirty [ˈdɜ:ti, Am ˈdɜ:r-] RZECZOW. no pl Brit

ditty [ˈdɪti, Am ˈdɪt̬i] RZECZOW.

1. ditty (song):

2. ditty (poem):

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文