Tłumaczenia dla hasła „person“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

person <-s [or people]> [ˈpɜ:sən, Am ˈpɜ:r-] RZECZOW.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文