Tłumaczenia dla hasła „MEISTERS“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

Me̱i̱ster(in) <‑s, ‑; ‑, ‑nen> [ˈmaɪstɐ] RZECZOW. m(ż)

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文