Tłumaczenia dla hasła „jest“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

I . być <jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są; imp bądź; pret był; fut będę> [bɨtɕ] CZASOW. nieprzech.

1. być (istnieć):

2. być (znajdować się):

w tym coś jest przen

5. być (ulegać, znajdować się w jakimś stanie):

6. być (zdarzać się):

II . być <jestem, jesteś, jest, jesteśmy, jesteście, są; imp bądź; pret był; fut będę> [bɨtɕ] CZASOW. aux

4. być (w konstrukcjach nieosobowych):

już jest po nim! pot
co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr przysł

5. być (w związkach frazeologicznych w funkcji niesamodzielnej):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文