niemiecko » polski

nịchts [nɪçts] ZAIMEK indef

Nịchts2 <‑, ‑e> RZECZOW. nt pej (unbedeutender Mensch)

nikt m fam
zero nt pej fam

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文