Tłumaczenia dla hasła „als“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

2. als (vergleichend):

größer als ...

3. als (gleichsam):

5. als (zur Bezeichnung einer Eigenschaft):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文