Tłumaczenia dla hasła „mich“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

Zobacz też ich

ịch [ɪç] ZAIMEK pers, 1. pers sing, nom (betont, allein stehend)

ich

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文