Tłumaczenia dla hasła „gehen“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

I . ge̱hen <geht, ging, gegangen> [ˈgeːən] CZASOW. nieprzech. +sein

1. gehen (sich fortbewegen):

2. gehen (sich begeben):

5. gehen (ausgehen, weggehen):

10. gehen:

12. gehen (verlaufen):

glatt gehen fam
wird schon schief gehen! fam hum

IV . ge̱hen <geht, ging, gegangen> [ˈgeːən] CZASOW. bezosob. +sein

1. gehen (sich fühlen, befinden):

wie geht’s [denn so]? fam

6. gehen (sich handeln um):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文