Tłumaczenia dla hasła „Zeit“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

2. Zeit (Zeitraum):

3. Zeit (Zeitpunkt):

zur Zeit, als ...

5. Zeit (Epoche):

Stụrm <‑[e]s, Stürme> [ʃtʊrm, pl: ˈʃtʏrmə] RZECZOW. m

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文