niemiecko » polski

Tłumaczenia dla hasła „voraus“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

vora̱u̱s [fo​ˈraʊs, aber: ɪm ˈfoːraʊs] PRZYSŁ.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文