Tłumaczenia dla hasła „Punkte“ w polsko » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecko » polski)

I. punkt <gen ‑u, lm ‑y> [puŋkt] RZECZOW. m

punkówa → punkowiec:

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文