Tłumaczenia dla hasła Punkte w polski » niemiecki słowniku (Przełącz na niemiecki » polski)

I. punkt <gen ‑u, lm ‑y> [puŋkt] RZECZOW. m

punkówa [paŋkuva] RZECZOW. ż

punkówa → punkowiec:

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło lub zapytaj o tłumaczenie na forum

powered by

Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文