Saxon w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Saxon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.Saxon [Brit ˈsaks(ə)n, Am ˈsæksən] PRZYMIOT.

I.Anglo-Saxon [Brit aŋɡləʊˈsaks(ə)n, Am ˌæŋɡloʊˈsæksən] RZECZOW.

II.Anglo-Saxon [Brit aŋɡləʊˈsaks(ə)n, Am ˌæŋɡloʊˈsæksən] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła Saxon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Saxon w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Saxon w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Zobacz też English

Tłumaczenia dla hasła Saxon w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文