bypass w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bypass w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.bypass [Brit ˈbʌɪpɑːs, Am ˈbaɪˌpæs] RZECZOW.

II.bypass [Brit ˈbʌɪpɑːs, Am ˈbaɪˌpæs] CZASOW. przech. MOTOR

Tłumaczenia dla hasła bypass w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
bypass Brit

bypass w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bypass w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła bypass w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

bypass Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

bypass z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文