francusko » niemiecki

II . supporter1 [sypɔʀte] CZASOW. zwrotny

supporter2 (-trice) [sypɔʀtɛʀ] RZECZOW. m, supporteur [sypɔʀtœʀ, -tʀis] RZECZOW. m, f

supporter (-trice)
Anhänger(in) m (ż)
supporter (-trice)
Fan m

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文