Tłumaczenia dla hasła „cztery“ w polsko » angielski słowniku (Przełącz na angielsko » polski)

cztery <-rech, -rem, -rema> LICZEB.

Zobacz też dwa

dwa <gen dwóch, dat dwóm [lub dwu]> LICZEB.

Zwroty:

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文