Tłumaczenia dla hasła „sprechen“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

I. sprẹchen <spricht, sprach, gesprochen> [ˈʃprɛçən] CZASOW. nieprzech.

1. sprechen (reden):

II. sprẹchen <spricht, sprach, gesprochen> [ˈʃprɛçən] CZASOW. przech.

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

  Tłumaczenie tekstu niemieckiego polski

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.


Interfejs: Deutsch | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文
Feedback