Tłumaczenia dla hasła „sprechen“ w niemiecko » polski słowniku (Przełącz na polsko » niemiecki)

I . sprẹchen <spricht, sprach, gesprochen> [ˈʃprɛçən] CZASOW. nieprzech.

II . sprẹchen <spricht, sprach, gesprochen> [ˈʃprɛçən] CZASOW. przech.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文