landmass w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła landmass w angielski»francuski słowniku

landmark [Brit ˈlan(d)mɑːk, Am ˈlæn(d)ˌmɑrk] RZECZOW.

bandmaster [Brit ˈban(d)mɑːstə, Am ˈbæn(d)ˌmæstər] RZECZOW.

grandma [Brit ˈɡran(d)mɑː, Am ˈɡræn(d)ˌmɑ], grandmamma [ˈɡrænməmɑː] RZECZOW. dated inf

landmass w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła landmass w angielski»francuski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文