preliminaries w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła preliminaries w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.preliminary [Brit prɪˈlɪmɪn(ə)ri, Am prəˈlɪməˌnɛri] RZECZOW.

III.preliminary [Brit prɪˈlɪmɪn(ə)ri, Am prəˈlɪməˌnɛri] PRZYMIOT.

Tłumaczenia dla hasła preliminaries w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

preliminaries w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła preliminaries w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.preliminary [prɪˈlɪmɪnəri, Am prɪˈlɪməner-] PRZYMIOT.

II.preliminary <-ries> [prɪˈlɪmɪnəri, Am prɪˈlɪməner-] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła preliminaries w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

preliminaries Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文