him w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła him w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
bully for you/him! dated

Tłumaczenia dla hasła him w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

him w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła him w angielski»hiszpański słowniku (Przełącz na hiszpański»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła him w hiszpański»angielski słowniku (Przełącz na angielski»hiszpański)

him Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文