out w słowniku Oxford Spanish Dictionary

Tłumaczenia dla hasła out w angielski»hiszpański słowniku

I.out [Am aʊt, Brit aʊt] PRZYSŁ. out often appears as the second element of certain verb structures in English ( come out, keep out, knock out, etc). For translations, see the relevant verb entry ( come, keep, knock, etc).

1.2. out (not at home, work):

to eat or form dine out
to eat or form dine out

Zobacz też speak out, out of, go out, cry out, call out

1.1. go out (leave, exit):

call out CZASOW. [Am kɔl -, Brit kɔːl -] (v + o + adv, v + adv + o)

Zobacz też outstay, outgrow

outgrow <past outgrew, past part outgrown> [Am ˌaʊtˈɡroʊ, Brit aʊtˈɡrəʊ] CZASOW. przech.

out-and-out [Am ˈaʊd ən ˈaʊt, Brit aʊt(ə)nˈaʊt] PRZYMIOT. as intensifier

psych out CZASOW. [Am saɪk -, Brit sʌɪk -], psyche out CZASOW. Am slang (v + o + adv, v + adv + o)

burned-out [Am, Brit bəːndˈaʊt], burnt-out [ˈbɜːrntˈaʊt, ˈbɜːntaʊt] PRZYMIOT.

screen out CZASOW. [Am skrin -, Brit skriːn -] (v + o + adv, v + adv + o)

II.sing out CZASOW. [Am sɪŋ -, Brit sɪŋ -] (v + o + adv, v + adv + o) inf

scrub out CZASOW. [Am skrəb -, Brit skrʌb -] (v + o + adv, v + adv + o)

out w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła out w angielski»hiszpański słowniku

Zobacz też set off

out Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

out z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文