dépendants w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła dépendants w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

dépendant (dépendante) [depɑ̃dɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

insulino-dépendant (insulino-dépendante) [ɛ̃sylinodepɑ̃dɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła dépendants w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

dépendants w słowniku PONS

dépendants Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文