Mike w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła Mike w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

open mike [Brit, Am ˈoʊpən maɪk], open mic PRZYMIOT.

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
for the love of God or Mike inf, dated!

Tłumaczenia dla hasła Mike w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Mike w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła Mike w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła Mike w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Mike Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

M as in Mary Brit, M as in Mike Am, M for Mary Brit, M for Mike Am (on telephone)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文