swathe w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła swathe w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.swathe [Brit sweɪð, Am sweɪð] RZECZOW. a. swath [swɔːθ ]

Tłumaczenia dla hasła swathe w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

swathe w słowniku PONS

swathe Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文