consumption w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła consumption w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

consumption [Brit kənˈsʌm(p)ʃ(ə)n, Am kənˈsəm(p)ʃ(ə)n] RZECZOW.

Tłumaczenia dla hasła consumption w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem
unfit for consumption never attr

consumption w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła consumption w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła consumption w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

consumption Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

consumption z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文