compromettant w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła compromettant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

compromettant (compromettante) [kɔ̃pʀɔmetɑ̃, ɑ̃t] PRZYMIOT.

II.compromettre [kɔ̃pʀɔmɛtʀ] CZASOW. nieprzech. LAW

Tłumaczenia dla hasła compromettant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

compromettant w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła compromettant w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła compromettant w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

compromettant Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文