cross" w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cross" w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cross, cross-country, crosscountry [kʀɔs(kuntʀi)] RZECZOW. m <pl cross>

bi-cross <pl bi-cross> [bikʀɔs] RZECZOW. m

cyclo-cross, cyclocross [siklokʀɔs] RZECZOW. m <pl cyclo-cross>

vélo-cross, vélocross [velokʀɔs] RZECZOW. m <pl vélo-cross>

Tłumaczenia dla hasła cross" w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cross" w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cross" w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła cross" w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

cross" Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文