cushions w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła cushions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.cushion [Brit ˈkʊʃ(ə)n, Am ˈkʊʃən] RZECZOW. lit

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła cushions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cushions w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła cushions w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła cushions w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

cushions Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to act as a cushion a. fig
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文