‘Swan w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ‘Swan w angielski»francuski słowniku

II.swan <part prés etc swanning, swanned> [Brit swɒn, Am swɑn] CZASOW. nieprzech. Brit inf

‘Swan w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ‘Swan w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła ‘Swan w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

‘Swan Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to swan about pej inf
to swan off pej inf (wander off)
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文