non-fumeur w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła non-fumeur w angielski»francuski słowniku

I.perfume [Brit ˈpəːfjuːm, Am ˈpərˌfjum, ˌpərˈfjum] RZECZOW.

II.perfume [Brit ˈpəːfjuːm, Am ˈpərˌfjum, ˌpərˈfjum] CZASOW. przech.

it's six on the nose inf Am
to win by a nose HORSE

Zobacz też rub, joint

II.rub <part prés rubbing; prét, part passé rubbed> [Brit rʌb, Am rəb] CZASOW. przech.

III.rub <part prés rubbing; prét, part passé rubbed> [Brit rʌb, Am rəb] CZASOW. nieprzech.

II.joint [Brit dʒɔɪnt, Am dʒɔɪnt] PRZYMIOT.

II.nod <part prés nodding; prét, part passé nodded> [Brit nɒd, Am nɑd] CZASOW. przech.

III.nod <part prés nodding; prét, part passé nodded> [Brit nɒd, Am nɑd] CZASOW. nieprzech.

non-fumeur w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła non-fumeur w angielski»francuski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文