oto-rhino-laryngologiste w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła oto-rhino-laryngologiste w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

oto-rhino-laryngologiste <pl oto-rhino-laryngologistes>, otorhinolaryngologiste <pl otorhinolaryngologistes> [otoʀinolaʀɛ̃ɡɔlɔʒist] RZECZOW. mf

Tłumaczenia dla hasła oto-rhino-laryngologiste w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

oto-rhino-laryngologiste w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła oto-rhino-laryngologiste w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła oto-rhino-laryngologiste w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文