réservoir: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła réservoir: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła réservoir: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

réservoir: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła réservoir: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

Tłumaczenia dla hasła réservoir: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

réservoir: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

réservoir: z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

Tłumaczenia dla hasła réservoir: w francuski»angielski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文