experiment: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła experiment: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.experiment RZECZOW. [Brit ɪkˈspɛrɪm(ə)nt, ɛkˈspɛrɪm(ə)nt, Am ɪkˈspɛrəmənt]

II.experiment CZASOW. nieprzech. [Brit ɪkˈspɛrɪmɛnt, Am ɪkˈspɛrəˌmɛnt]

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła experiment: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

experiment: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła experiment: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła experiment: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

experiment: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文