skim w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła skim w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

I.skim <part prés skimming; prét, part passé skimmed> [Brit skɪm, Am skɪm] CZASOW. przech.

II.skim <part prés skimming; prét, part passé skimmed> [Brit skɪm, Am skɪm] CZASOW. nieprzech.

I.skim off CZASOW. [Brit skɪm -, Am skɪm -] (skim off [sth], skim [sth] off)

Tłumaczenia dla hasła skim w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

skim w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła skim w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła skim w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

skim Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文