Tłumaczenia dla hasła „hours“ w angielsko » polski słowniku (Przełącz na polsko » angielski)

3. hour (time of day):

4. hour (time for an activity):

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文