polsko » niemiecki

prowadzenie <gen ‑ia, bez lm > [provadzeɲe] RZECZOW. nt

1. prowadzenie (wspólne pójście: dziecka):

Bringen nt

2. prowadzenie (kierowanie: samochodu):

Fahren nt
Führen nt

3. prowadzenie (nadzorowanie: śledztwa):

4. prowadzenie (zarządzanie: domu, sklepu):

6. prowadzenie (zachowanie się):

uprowadzenie <gen ‑ia, lm ‑ia> [uprovadzeɲe] RZECZOW. nt książk

sprowadzenie <gen ‑ia, lm ‑ia> [sprovadzeɲe] RZECZOW. nt

wprowadzenie <gen ‑ia, lm ‑ia> [fprovadzeɲe] RZECZOW. nt książk (wstęp)

zgromadzeni [zgromadzeɲi] RZECZOW.

I . prowadzać <‑dza; imp ‑aj> [provadzatɕ] CZASOW. przech. pot

II . prowadzać <‑dza; imp ‑aj> [provadzatɕ] CZASOW. zwrotny pot (chodzić ze sobą)

II . prowadzić <‑dzi> [provadʑitɕ] CZASOW. nieprzech.

2. prowadzić < perf do‑> (mieć konsekwencje):

4. prowadzić (w tańcu):

5. prowadzić MUZ:

III . prowadzić <‑dzi> [provadʑitɕ] CZASOW. zwrotny

1. prowadzić (iść, trzymając się za ręce):

2. prowadzić (zachowywać się):

I . prowadzący [provadzontsɨ] PRZYMIOT. MUZ

II . prowadzący <gen ‑cego, lm ‑cy> [provadzontsɨ] RZECZOW. m odm jak adj

prowadzący RADIO, TV
Moderator(in) m (ż)

prowadnik <gen ‑a, lm ‑i> [provadɲik] RZECZOW. m TECH

prowadzenie się <gen ‑ia się, bez lm > [provadzeɲe ɕe] RZECZOW. nt książk

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文