ackpack w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła ackpack w angielski»francuski słowniku

backpacking [Brit ˈbakpakɪŋ, Am ˈbækpækɪŋ] RZECZOW. U

pre-pack [Brit ˈpriːpak], pre-package [ˌpriːˈpækɪdʒ] CZASOW. przech.

I.package [Brit ˈpakɪdʒ, Am ˈpækɪdʒ] RZECZOW.

5. package → package holiday

Zobacz też package holiday

ackpack w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła ackpack w angielski»francuski słowniku

American English

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文