angielsko » niemiecki

I . how [haʊ] PRZYSŁ.

I . how-to [ˈhaʊtu:] RZECZOW.

II . how-to [ˈhaʊtu:] PRZYMIOT. attr, inv

busi·ness ˈknow-how RZECZOW. no pl

how-do-you-do [ˌhaʊdjʊˈdu:, Am ˈhaʊdəju:du:] RZECZOW.

insurance know-how RZECZOW. INSURANCE

Słownictwo specjalistyczne

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文