Tłumaczenia dla hasła „ile“ w polsko » angielski słowniku (Przełącz na angielsko » polski)

ile <gen, dat, loc ilu, instr iloma [lub ilu]> ZAIMEK

6. ile (warunek):

o ile
o ile
o ile nie
o ile nie
o tyle, o ile inf
o tyle, o ile inf

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文