bush telegraph w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła bush telegraph w angielski»francuski słowniku

I.telegraph [Brit ˈtɛlɪɡrɑːf, Am ˈtɛləˌɡræf] RZECZOW.

II.telegraph [Brit ˈtɛlɪɡrɑːf, Am ˈtɛləˌɡræf] CZASOW. przech.

bush telegraph w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła bush telegraph w angielski»francuski słowniku

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

W słowniku brakuje jakiegoś hasła, wyrażenia lub tłumaczenia?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文