fan: w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła fan: w angielski»francuski słowniku

II.fan <part prés fanning; prét, part passé fanned> [Brit fan, Am fæn] CZASOW. przech.

fan: w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła fan: w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Tłumaczenia dla hasła fan: w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

fan: Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

fan: z Glosariusza "Technologia chłodzenia" koncernu budowy maszyn GEA Bock GmbH

American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文