batting w słowniku Oxford-Hachette French Dictionary

Tłumaczenia dla hasła batting w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

II.bat <part prés batting; prét, part passé batted> [Brit bat, Am bæt] CZASOW. przech.

III.bat <part prés batting; prét, part passé batted> [Brit bat, Am bæt] CZASOW. nieprzech.

Zobacz też belfry

I.bat around CZASOW. [Brit bat -, Am bæt -] (bat [sth] around, bat around [sth])

I.bat down CZASOW. [Brit bat -, Am bæt -] (bat [sth] down) Am

I.bat out CZASOW. [Brit bat -, Am bæt -] (bat [sth] out, bat out [sth]) Am

Tłumaczenia dla hasła batting w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

batting w słowniku PONS

Tłumaczenia dla hasła batting w angielski»francuski słowniku (Przełącz na francuski»angielski)

Inne tłumaczenia i typowe zwroty z wyszukiwanym słowem

Tłumaczenia dla hasła batting w francuski»angielski słowniku (Przełącz na angielski»francuski)

batting Przykłady ze Słownika PONS (zredagowane i sprawdzone)

to do sth off one's own bat Brit inf
American English

Chcesz przetłumaczyć zdanie lub fragment tekstu? Wypróbuj nasze automatyczne tłumaczenie tekstu.

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文