angielsko » słoweński

I . give <gave, given> [gɪv] CZASOW. przech.

3. give (produce):

dajati [perf dati]
dajati [perf dati]

5. give (admit):

6. give (inclined):

II . give <gave, given> [gɪv] CZASOW. nieprzech.

1. give (donate):

darovati +dat

2. give (bend, yield):

udirati se [perf udreti se]

give away CZASOW. przech.

1. give (offer for free):

2. give bride:

oddajati [perf oddati]

3. give fig (lose) FBALL:

give back CZASOW. przech.

dajati nazaj [perf dati nazaj ]+dat

I . give in CZASOW. nieprzech.

2. give (surrender):

II . give in CZASOW. przech. (hand in)

give off CZASOW. przech.

give smell, smoke:

oddajati [perf oddati]

I . give out CZASOW. nieprzech.

2. give (stop working):

II . give out CZASOW. przech.

1. give (distribute):

razdeljevati [perf razdeliti ]+dat

2. give (announce):

3. give (emit):

oddajati [perf oddati]

I . give up CZASOW. nieprzech.

give-and-ˈtake RZECZOW. no pl

1. give-and-take (compromise):

2. give-and-take Am (debate):

Chcesz dodać słowo, frazę lub tłumaczenie?

Wyślij nowe hasło.

Interfejs: Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文